2012-04-13

szolgálati közlemény (off)

done.

a kényszerfőzések ideje lejárt.
egyelőre. magamat ismerve.

Pin It button on image hover